עיריית גבעת שמואל גבי חדד מנכ”ל העירייה

במהלך השנים האחרונות מספקת חברת “נכסי גוסקוב בע”מ” שיורתי ניקיון למשרדי עיריית גבתע שמואל ולמתנס העירוני, בנוסף מספקת החברה שירותי ניקיון יסודיים חד פעמיים לפי הזמנה, לאחר עובודות שיפוצים / בנייה, בבתי הספר וברחבי העיר.

במהלך השנים בהם אנו נהנים משירותי החברה, אנו מוצאים את החברה ובעליה מיכאל גוסקוב כאמינים יסודיים והגונים. השירות שניתן לנו משביע רצון בצורה מלאה.