מגן עבודות הנדסה בנאיות בע”מ הנהלהל

אנו מאשרים בזאת כי חברת “נכסי גוסקוב בע”מ” בניהולו של מר מיכאל גוסקוב מספקת למשרדנו שרותי ניקיון החל משנת 2007. השירות כולל עובדת קבועה שלא הוחלפה ואנו מאוד מרוצים ממנה. כמו כן החברה מספקת חומרי ניקיון איכותיים וחומרי טואלטיקה. אנו מרוצים משירותי החברה בכלל ומהתנהלות הנינולית בפרט.

Leave a Reply